Cenník montáží a digitálnych prijímačov


Montáž digitálneho prijímača pre zemské digitálne vysielanie (STB)
 • inštalácia od 20 €/hod.
 • zahŕňa kontrolu prijímových podmienok, testovanie, meranie signálu, inštaláciu prijímača
  Ostatné úkony (v prípade potreby): kontrola anténneho systému, inštalácia vnútornej antény, úprava anténneho systému (nezahŕňa dodatočnú montáž vonkajšej antény),
  zapojenie ostatných zariadení k STB, predvedenie funkčnosti, overenie a kontrola príjmu, prepojení a celkovej funkčnosti

 • Doprava: 0,70 €/km / Bratislava - paušál 10 € /
 • započítava sa len cesta k zákazníkovi, cestu späť neúčtujeme

Dodatočná vonkajšia montáž antény pre príjem digitálneho vysielania

 • inštalácia - paušál 30 €
 • zahŕňa upevnenie a nastavenie antény, príprava zvodu a zapojenie na existujúci rozvod, resp. priame napojenie do STB (nezahŕňa cenu antény)
Montáž satelitnej súpravy
 • inštalácia od 25 €/hod.
 • výber miesta pre sat. anténu, inštalácia antény, zameranie družice/družíc, montáž LNB a ďalších doplnkov podľa želania zákazníka, kabeláž, testovanie, prepojenie s ostatnými zariadeniami,
  overenie a kontrola príjmu, prepojení a celkovej funkčnosti

 • Doprava: 0,70 €/km / Bratislava - paušál 10 € /
 • započítava sa len cesta k zákazníkovi, cestu späť neúčtujeme

 • Satelitný komplet (orientačná cena)
  • pre príjem voľných programov z jednej družice od 199 €
  • pre príjem kódovaných programov (CZ, SK) z dvoch družíc od 259 € /bez prístupových kariet/
  • s motorom (príjem desiatok družíc, viac ako 1000 voľných programov) od 99 € /príplatok/
  • rozšírenie príjmu o ďalšiu družicu od 30 €
  • rozšírenie príjmu o ďalšie miesto (druhý televízor) - individuálna kalkulácia

Montáž kombinovanej súpravy
  Pokiaľ sa rozhodnete pre montáž satelitnej aj pozemnej digitálnej súpravy, ponúkame Vám možnosť príjmu oboch druhov jedným zariadením (úspora pre Vás)
  Náklady na montáž: montáž celej súpravy sa riadi cenníkom pre satelitné súpravy (montáž STB je zdarma). V prípade výmeny len prijímača za iný sa cena riadi cenníkom pre montáž STB.