Naše služby pre vás

Zabezpečíme Vám bezproblémový digitálny TV príjem - jediný spôsob bezplatného príjmu televíznych programov prostredníctvom televíznej antény.
Aktuálnu ponuku voľne dostupných digitálnych programov z pozemných vysielačov nájdete tu.

Výhody individuálnej inštalácie:
 • Inštalácia priamo u zákazníka – dostupnosť digitálneho vysielania si budete môcť overiť priamo u Vás doma
 • Pomoc pri výbere vhodného prijímača – set-top-boxu (STB) podľa požiadaviek zákazníka
 • Odborná inštalácia vybraného typu STB, zapojenie antény, pripojenie k TV aj k ostatným požadovaným zariadeniam (videorekordér, DVD prehrávač, domáce kino a iné)
 • Predvedenie funkčnosti STB a príp. kontrola prepojení s ďalšími zariadeniami, oboznámenie zákazníka s ovládaním a funkciami STB
 • Pre digitálny príjem je možné využiť aj súčasné typy televíznych antén a prijímačov
 • V prípade potreby a v rámci možností vyladíme existujúcu anténu na optimálne príjmové podmienky
 • V prípade žiadneho alebo nedostatočného signálu navrhneme riešenie pre príjem digitálnej televízie
 • Inštaláciou zariadenia naše služby nekončia, naďalej ponúkame odborné poradenstvo, záručný a pozáručný servis, odstraňovanie porúch na diaľku a pod.
 • Všetky nami ponúkané prijímače majú menu v českom alebo slovenskom jazyku, teletext a EPG so slovenskou diakritikou, majú jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača a sú dodávané s užívateľkým návodom v slovenskom, resp. českom jazyku

Týmto komplexným riešením Vás zbavujeme rizika zapríčineného:
 • Zlým výberom STB z dôvodu neznalosti všetkých technických špecifík vo vzťahu k Vášmu TV prijímaču a ostatným zariadeniam, ktoré môžu spôsobiť, že STB nebude možné k TV pripojiť
 • Zlým výberom STB z užívateľského hľadiska – STB nebude obsahovať funkcie, ktoré budete očakávať a požadovať, príp. bude obsahovať množstvo iných funkcií, ktoré nevyužijete a zbytočne Vám zkomplikujú ovládanie a predražia nákup
 • Nedostatočným alebo žiadnym digitálnym signálom vo Vašej oblasti, čo je možné najjednoduchšie zistiť kúpou a samoinštaláciou STB u Vás doma. Dôvodom žiadneho alebo nedostatočného signálu môže byť nesprávne nastavená anténa, alebo iné na mieste odstrániteľné závady.
 • Nedostatočným alebo žiadnym signálom vo Vašej oblasti z dôvodu objektívnej nedostupnosti signálu a tým spojená opakovaná návšteva predajne za účelom vrátenia tovaru a peňazí.
A v neposlednom rade ušetríte čas a peniaze za cestu do predajne a späť, v prípade problémov z dôvodu reklamácie.

Naše služby sú určené predovšetkým pre:
 • vlastníkov individuálnych antén (rodinné domy, chaty, chalupy...)
 • užívateľov malých spoločných antén (generačné rodinné domy...)
 • majiteľov individuálnych satelitných antén, ktorí súčasne prijímajú aj pozemný signál
 • majiteľov novostavieb, ktorí zvažujú možnosti príjmu televízneho signálu
V prípade akýchkoľvek pochybností, či môžete využiť naše služby, prosím kontaktujte nás, radi Vám poradíme.

V oblasti satelitného vysielania dokážeme zabezpečiť:
 • úpravu pôvodného analógového satelitného zariadenia na digitálny satelitný aj pozemný príjem (jeden prijímač) a s tým súvisiace rozšírenie programovej ponuky
 • rozšírenie existujúcej satelitnej ponuky programov o nové programy z ďalších družíc využitím existujúceho prijímacieho zariadenia (bez dodatočnej inštalácie novej antény, bez vedenia ďalších káblov k prijímaču apod.)
 • rozšírenie existujúcej satelitnej ponuky programov o slovenské a české programy
 • rozšírenie pôvodného sat. rozvodu o ďalšie nezávislé miesta príjmu (napr. pre druhý, tretí televízor)
 • sledovanie platených programov prostredníctvom prístupovej karty na viacerých TV prijímačoch v rámci jednej domácnosti
 • rozvod TV signálu do jednotlivých bytov viacpodlažných domov - príjem jednou spoločnou anténou
Zabezpečíme taktiež rozšírenie existujúceho:
 • pozemného príjmu o satelitný
 • satelitného príjmu pozemným