P o n ú k a m e :
príjem digitálneho
vysielania

rozšírenie televíznej ponuky
o ďalšie nové programy
zvýšenie kvality
prijímaných programov
inštalácia zariadení
pre príjem televízie z družice:
1. pre 1-16 účastníkov
2. príjem 1-8 družíc súčasne
3. voľné aj platené vysielanie
4. slovenské a české programy
prechod z DVBT na DVBT2
kompletná realizácia
TV príjmu v novostavbách
renovácie anténnych
systémov vrátane
káblových rozvodov

obnova poškodených
anténnych systémov
po búrke, víchrici...
technická podpora
a poradenstvo

» ďalšie služby

Základné informácie o digitálnom vysielaní

Na Slovensku tak ako v celej Európe prebehol proces digitalizácie pozemného televízneho vysielania. Znamená to, že súčasné analógové vysielanie realizované pomocou pozemných vysielačov bolo plne nahradené digitálnym vysielaním (tzv. systémom DVB-T – z anglického Digital Video Broadcasting – Terrestrial).
Táto "televízna" digitalizácia sa dotýka všetkých druhov príjmu televízneho signálu: pozemného, satelitného, káblového i mikrovlnného (MMDS).
V prípade divákov využívajúcich MMDS signál alebo káblovú televíziu je digitalizácia závislá od poskytovateľa, ktorému za služby platia. Je vecou poskytovateľa služby kedy zavedie digitálne vysielanie vo vlastnej sieti a ako zabezpečí príjem na strane zákazníka.
Digitálne satelitné vysielanie (DVB-S) – tu pokročila digitalizácia najďalej, analógové vysielanie bolo ukončené k 30.4.2012. To umožnilo rozšírenie ponuky na stovky voľných televíznych a rozhlasových programov ako aj ďalších doplnkových služieb. Vlastníci analógových satelitných kompletov musia modernizovať svoje zariadenia. Podmienkou pre naďalej nerušené sledovanie satelitného vysielania je minimálne výmena satelitného prijímača za typ umožňujúci sledovať digitálne satelitné programy. Ako zistiť aký typ sat. prijímača vlastním? Okrem rozdielnej ponuky programov (u analógu sa jednalo o desiatky, u digitálu ide o stovky programov) má prijímač schopný prijímať a spracovať digitálne satelitné vysielanie označenie DVB.
Digitálne terestrické vysielanie (DVB-T) pokročilo z fáze príprav a skúšobného vysielania
do oficiálnej bežnej prevádzky.
Pre divákov, ktorí sledujú televízne vysielanie prostredníctvom televíznej antény a televízneho prijímača, to znamená vybaviť sa príslušným zariadením, ktoré im umožní sledovať televízne vysielanie aj v budúcnosti. Staršie televízne prijímače (CRT) neumožňujú (bez prídavného zariadenia) príjem pozemnej digitálnej televízie. Riešením je:
  • nákup nového televízneho prijímača schopného prijímať digitálne vysielanie,
  • nákup zariadenia, ktoré je schopné spracovať digitálny signál a ten upraviť pre zobrazenie na súčasných televíznych prijímačoch (cenovo výhodnejšie riešenie). Takéto zariadenie voláme set-top-box (STB).
  • prechod na iný typ príjmu televízie dostupný v danej lokalite (káblová televízia, satelit, IPTV)
Digitalizáciou pozemného televízneho vysielania sa odstraňujú nevýhody analógového vysielania, akými sú limitovaná ponuka dostupných programov, objektívne zlé príjmové podmienky, ktoré znemožňujú kvalitné sledovanie televízneho vysielania. » Ďalšie výhody digitalizácieZoznam DiGi skratiek

DVB-T skratka pre digitálne terestrické (pozemné) vysielanie

DVB-S skratka pre digitálne vysielanie prostredníctvom satelitu

EPG elektronický programový sprievodca, obsahuje informácie o televíznom programe na niekoľko dní dopredu *

STB set-top-box, zariadenie pre prevod digitálneho vysielania na formu umožňujúcu príjem bežným televíznym prijímačom
* dostupnosť služby závisí od jej
    poskytovateľa