Zoznam pozemne šírených digitálnych programov dostupných na území západného a južného Slovenska

Pre príjem digitálnych terestrických programov je potrebný set-top-box, ktorý umožní sledovať programy vo vysokej kvalite aj na pôvodných televíznych prijímačoch
a s použitím bežných tv antén. Toto riešenie je vhodné najmä pre divákov na území, kde nebol kvalitný príjem jedného alebo viacerých analógových programov uvedených v ponuke. Digitálne vysielanie nahrádza analógovú formu šírenia televízneho signálu prostredníctvom pozemných vysielačov. Ukončenie analógového vysielania umožní zvýšiť digitálnu ponuku televíznych programov.


Slovenské televízne stanice:

orientačná mapa pokrytia BA, Západné Slovensko

                               


Rozhlas: Rádio Slovensko, Devín, Regina, Rádio FM, Patria, Litera, Klasika, Junior, Slovakia
Poznámka:
Voľne vysielané TV stanice, stav k 1.6.2020
Rakúske televízne stanice (DVBT2):

Upozornenie!

        
Poznámka:
Vysielanie je možné prijímať na vonkajšiu televíznu anténu pozdĺž celej spoločnej hranice s Rakúskom, s dosahom 40-80 km do vnútrozemia.
Upozornenie: Väčšinu rakúskych programov nie je možné prijímať cez satelit. Jediná legálna možnosť sledovať zdarma uvedené stanice je pozemné digitálne vysielanie.


Maďarské televízne stanice:

Upozornenie!

                                  Rozhlas: MR1 Kossuth, MR2 Petőfi, MR3 Bartók, Katolikus Rádió
Poznámka:
Zoznam obsahuje len voľne vysielané stanice.
Vysielanie prebieha v norme MPEG4/H.264(AVC) a je zachytiteľné na vonkajšiu televíznu anténu v niektorých častiach Bratislavy
s voľným výhľadom na juh/juhovýchod, a východne od Bratislavy s dosahom 40-80 km od spoločnej hranice.


České televízne stanice (DVBT2):

Upozornenie!

Multiplex 21:           

Multiplex 22:                 

Multiplex 23:                 


Rozhlas: ČRo 1 Radiožurnál, ČRo 2 Praha, ČRo 3 Vltava, ČRo 4 Rádio Wave, ČRo Rádio Česko, ČRo Leonardo, ČRo D-dur, Proglas

Poznámka:
Vysielanie je možné prijímať na vonkajšiu televíznu anténu v hraničnom pásme s Južnou Moravou, s dosahom 60-100 km do vnútrozemia. Stav k 1.7.2020

Satelitné vysielanie

Je možné sledovať so satelitnou súpravou, inštalácia zariadenia je možná na ktoromkoľvek mieste s voľným výhľadom na juh. Počet prijímaných programov závisí od počtu prijímaných satelitov (1-20). Hlavné slovenské (STV, JoJ, Markíza) a české programy (ČT, Prima, Nova) je možné legálne sledovať prostredníctvom dekódovacej karty (SkyLink, Freesat, DIGI, Magiosat...)